FANDOM


Arizona billEdit

SB1158


http://www.therightsideoflife.com/?p=3590

Arizona House MembersEdit

jweiers@azleg.gov mreagan@azleg.gov kadams@azleg.gov dschapira@azleg.gov clcampbell@azleg.gov jbrown@azleg.gov dbradley@azleg.gov nbarto@azleg.gov jkavanagh@azleg.gov cdeschene@azleg.gov vwilliams@azleg.gov jpweiers@azleg.gov cseel@azleg.gov scrump@azleg.gov scourt@azleg.gov chcampbell@azleg.gov fantenori@azleg.gov rmurphy@azleg.gov nmclain@azleg.gov lmason@azleg.gov sfarley@azleg.gov lpancrazi@azleg.gov jmccomish@azleg.gov pfleming@azleg.gov tchabin@azleg.gov rbarnes@azleg.gov syarbrough@azleg.gov atobin@azleg.gov ksinema@azleg.gov lhendrix@azleg.gov mgarcia@azleg.gov bmiranda@azleg.gov dgowan@azleg.gov dgoodale@azleg.gov jburges@azleg.gov bmcguire@azleg.gov adriggs@azleg.gov atovar@azleg.gov dquelland@azleg.gov fpratt@azleg.gov wnichols@azleg.gov dlesko@azleg.gov emeyer@azleg.gov rjones@azleg.gov mheinz@azleg.gov tboone@azleg.gov cash@azleg.gov nyoungwright@azleg.gov abiggs@azleg.gov dpatterson@azleg.gov smontenegro@azleg.gov rmeza@azleg.gov bkonopnicki@azleg.gov dlujan@azleg.gov plopes@azleg.gov dstevens@azleg.gov ocajerobedford@azleg.gov eableser@azleg.gov rwaters@azleg.gov rcrandall@azleg.gov


Arizona State SenateEdit

rpearce@azleg.gov lgray@azleg.gov tverschoor@azleg.gov pgorman@azleg.gov kcheuvront@azleg.gov mburtoncahill@azleg.gov rmiranda@azleg.gov jharper@azleg.gov sallen@azleg.gov jhuppenthal@azleg.gov rgould@azleg.gov jgarcia@azleg.gov rrios@azleg.gov jtibshraeny@azleg.gov malvarez@azleg.gov jwaring@azleg.gov jnelson@azleg.gov amelvin@azleg.gov dmccunedavis@azleg.gov aaguirre@azleg.gov jpaton@azleg.gov bleff@azleg.gov ahale@azleg.gov cgray@azleg.gov callen@azleg.gov llopez@azleg.gov llandrumtaylor@azleg.gov spierce@azleg.gov rburns@azleg.gov paboud@azleg.gov

See alsoEdit


LinksEdit